Polyfunkčný objekt Račianska, v mestskej časti Nové Mesto, Bratislava (GUTHAUS) - časť ELI

Názov: Polyfunkčný objekt Račianska, v mestskej časti Nové Mesto, Bratislava (GUTHAUS)
Dátum: 2019
Miesto: Bratislava, mestská časť Nové Mesto
Popis prác: staveniskový rozvod, provizórna prípojka