Polyfunkčné centrum Einsteinova, Bratislava - časť ELI

Názov: Polyfunkčné centrum Einsteinova, Bratislava
Dátum: 2018 - 2019
Miesto: Polyfunkčné centrum Einsteinova, Bratislava, m. č. Petržalka
Popis prác: vnútorné silnoprúdovo a slaboprúdové rozvody a zariadenia, núdzové osvetlenie, trafostanica