OPRÁVNENIE na "Opravy elektrických zariadení, Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických uariadení" - TUV SUD Slovakia