Oprava a údržba priestorov budovy č. 26

Názov: Oprava a údržba priestorov budovy č. 26 (krytá plaváreň)
Dátum: 2023
Miesto: areál Akadémie ozbrojených síl generala Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
Popis prác: rekonštrukcia