OBYTNÝ SÚBOR NOVÁ TERASA I. Etapa - Bytové domy - časť ELI

Názov: OBYTNÝ SÚBOR NOVÁ TERASA I. Etapa - Bytové domy
Dátum: 2015 - 2017
Miesto: Nová Terasa, Košice
Popis prác: slaboprúdové rozvody, silnoprúd, uzemnenie, bleskozvod, NN rozvody, verejné osvetlenie, ochrana IS