OBYTNÝ SÚBOR DÚBRAVY - časť ELI

Názov: Obytný súbor Dúbravy 
Dátum: 2016 -2017
Miesto: "Dúbravy" na ulici Pri hrubej lúke v Bratislave, m.č. Dúbravka
Popis prác: silnoprúd, slaboprúd, uzemnenie a bleskozvod, EPS