Obnova ZŠ s MŠ Riazanská

Názov: Obnova ZŠ s MŠ Riazanská
Dátum: 2014 - 2015
Miesto: Základná škola - Riazanská ulica, Materská škola - Letná ulica (Mestská časť Bratislava - Nové Mesto)
Popis prác: rekonštrukčné práce