MV SR - Bratislava KS IZS,Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov

Názov: MV SR - Bratislava KS ISZ, Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov
Dátum: 2023 - 2024
Miesto: blok "B" objektu MV SR, Tomášikova 28A, Bratislava
Popis: rekonštrukcia