MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu

Názov: MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu
Dátum: 2020
Miesto: MsÚ Jarková 24, Prešov
Popis prác: zníženie energetickej náročnosti objektu