LICENCIA 23/011/LIO NA ZABUDOVANIE VONKAJŠÍCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ DO STAVBY – TSÚS