Licencia 22/226/LIE na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - TSÚS