Licencia 22/225/LIE na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov