Licencia 22/224/LIE na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - TSÚS