Licencia 21/166/LIE na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - TSÚS