Certifikát ISO 45001:2018 "Komplexná stavebná činnosť, Obchodná činnosť v oblasti stavebníctva"