Certifikát ISO 14001:2015 "Komplexná stavebná činnosť, Obchodná činnosť v oblasti stavebníctva" - LL-C Czech Republic