Hala USS Pozinkovňa

Hala USS Pozinkovňa.
Dátum: 2009
Miesto: Košice
Popis prác: Výstavba haly

Hala USS PozinkovňaHala USS PozinkovňaHala USS PozinkovňaHala USS PozinkovňaHala USS PozinkovňaHala USS PozinkovňaHala USS Pozinkovňa