DSS Park mládeže, Košice - rekonštrukcia objektu, II. b) etapa

Názov: DSS Park mládeže, Košice - rekonštrukcia objektu, II. b) etapa
Dátum: 2015 - 2016
Miesto: DOMKO - Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice
Popis prác: rekonštrukčné práce