Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

Názov: Pavilón B - zateplenie fasády a strešného plášťa
Dátum: 2018
Miesto: Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa
Popis prác: rekonštrukcia objektu - zateplenie fasády a strešného plášťa