Certifikát ISO 45001:2018 "Komplexné služby v odpadovom hospodárstve, ochrane životného prostredia a sanáciách"