Certifikát ISO 9001:2015 "Komplexná stavebná činnosť, Obchodná činnosť v oblasti stavebníctva"