Centrum pomoci človeku Trnava

Názov: Centrum pomoci človeku Trnava
Dátum: 2021 - 2023
Miesto: Hlavná 43, Trnava
Popis prác: rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich priestorov