Administratívno - obytný súbor Mýtna - Radlinského, Blumental - časť ELI

Názov: Administratívno - obytný súbor Mýtna - Radlinského, Blumental
Dátum: 2016
Miesto: Staré Mesto, Bratislava
Popis prác: silnoprúd, slaboprúd, hlasová signalizácia, vonkajšie rozvody NN