Rekonštrukcia priestorov budovy DeD Harmónia v Bratislave

Názov: Rekonštrukcai priestorov budovy DeD Harmónia v Bratislave
Dátum: 2016 - 2017
Miesto: budova DeD Harmónia na Stavbárskej ulici v Bratislave
Popis prác: rekonštrukcia priestorov