Licencia 19/317/LIE na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - TSÚS