Licencia 19/316/LIE na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - TSÚS