Licencia 19/287/LIE na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - TSÚS