Licencia 18/344/LIE na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - TSÚS