Licencia 17/048/LIO na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby - TSÚS