Ceritifikát ISO 10006:2019 "Komplexná stavebná činnosť, Obchodná činnosť v oblasti stavebníctva"