Ceritifikát ISO 10006:2004 "Komplexná stavebná činnosť, Obchodná činnosť v oblasti stavebníctva"