AB OZ PREŠOV - REKONŠTRUKCIA

Názov: AB OZ PREŠOV - REKONŠTRUKCIA
Dátum: 2016
Miesto: LESY Slovenskej republiky, š.p., ul. Obrancov Mieru, Prešov
Popis: rekonštrukcia